Přístavby hasičské zbrojnice a zateplení obvodového pláště včetn