Certifikace ČKAIT

Certifikát ČKAIT

Certifikát České komory autorizovaných inženýrů a techniků potvrzuje nejvyší způsobilost naší firmy k provádění stavebních prací.